Varumärkeslicens

 

Instruktörslicens certifierar en instruktör att leda det konceptpass som licensen avser. Instruktören erhåller sin licens efter fullbordad utbildning med godkänt teori- och praktikprov. 

Anläggningslicens certifierar en träningsanläggning att erbjuda ett eller flera konceptpass som del av sitt utbud.

Företagslicens certifierar ett företag att erbjuda lefterow.com wellness online för sina anställda under private label. 

Licensierade instruktörer behöver delta på minst två årliga uppdateringar av koreografi för att behålla sin licens. 

Samtliga licenser förnyas per kalenderår. 

Kontakta oss för mer information.