Privacy Policy

Privacy Policy

Medlemskap regler Lefterow wellness och Lefterow wellness plus
 
 § 1 Medlemskap . 

Ditt medlemskap är personligt och lösenord kan inte överföras till, delas med eller användas av andra. Ändringar i personuppgifter, till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer osv, vänligen ändra på ditt användarkonto . Medlemskapet är bindande för båda parter till dess det sägs upp av endera parten.

 

§ 2 Uppsägning . 

Gratis medlemskap kan sägas upp omedelbart: Medlemskap Lefterow wellness plus tecknas 1 år i taget ( se § 7 ) .
 
 § 3 Lösenord .

Alla medlemmar får ett unikt lösenord som passar deras medlemskap .

 

§ 4 Betalning för medlemskap Lefterow wellness plus .

Betalas via portalen med VISA eller Mastercard för ett år .

 

§ 5 Personlig information .

Genom ditt medlemskap ger du tillstånd att Lefterow wellness kan bearbeta och lagra information om dig och kontakta dig via telefon, och kan regelbundet publicera nyheter och information per e-post och SMS . Denna tjänst kan inaktiveras genom skriftligt meddelande till Lefterow wellness .

 

§ 6 Varaktighet / medlemskap .

Medlemskap Lefterow wellness plus avtalats för ett år vid betalning.


 § 7 Uppsägning av Lefterow wellness plus .

Medlemskap Lefterow wellness plus kan inte avbrytas under den överenskomna perioden . Medlemskap upphör automatiskt när den överenskomna perioden slutar om inget nytt medlemskap köpes. Köp av medlemskap Lefterow wellness plus kan ångras inom 14 dagar om den är köpt på webbportalen, se villkor för köp på lefterow.com.

 

§ 8 Förändringar i priser och villkor för medlemskap .

Lefterow Wellness förbehåller sig rätten att ändra priserna och villkor. Något sådant kommer att meddelas genom portalen, minst 1 månad innan ändringar träder i kraft .

 

§ 9 Sjukdom eller skada.

All träning sker på egen risk . Du ansvarar för att vara i ett tillstånd av hälsa som gör att du kan delta i aktiviteter i portalen eller vid evenemang . Lefterow wellness tar inget ansvar för skador till medlemmar eller användare till följd av olyckor, felaktig träning och dålig hälsa etc.