Meditation

Med hjälp av meditation, affirmation och visualisering kan du stärka din tanke och bli mer närvarande här och nu. 

Du kan träna upp din mentala styrka och hjälpa dig själv på vägen mot frihet från stress och oro. 

Meditation används idag bl.a. för att dämpa stress och olika symptom vid utbrändhet, depression och ångest. Även migrän, sömnproblem, orolig mage och dåligt självförtroende kan påverkas positivt med hjälp av meditation. Meditation används t.ex. i religioner som buddism och hinduism för att söka andlig insikt men du behöver inte vara religiös för att tillgodogöra dig de många positiva effekter som är resultat av meditation. Det finns många sätt att meditera med hjälp av andningsteknik, affirmation, mantra, visualisering eller meditation som förstärkning av kristaller, ljud, ljus eller färger.