Wellness Management

Index by wellness - mätbara resultat med friskvård genom digital hälsa.

Det största hotet mot wellness och friskvård är tidsbrist. Det gäller att ta sig tid för sin egen hälsa och skapa hälsosamma rutiner som fungerar. Wellness Management är ett föredrag som handlar om individens wellnessindex, att planera och lägga fokus på det som är möjligt. Lite ger mycket principen. 

Tradition möter innovation. Genom att förena traditionell friskvård i kombination med digital hälsa blir egenvården en naturlig del av livet, på jobbet och i vardagen. 

Annette Lefterow berättar om helhet, hälsa och hållbarhet ur ett globalt perspektiv. Den hållbara människan och den globala wellness ekonomin. 

Alla deltagare får ett kostnadsfritt medlemskap i lefterow.com. Dessutom erbjuds en möjlighet att prova digital hälsa för mätbara resultat, individuellt eller tillsammans på företaget. Med hjälp av smartteknologi mäts bl.a. fysisk aktivitet, välmående, stressnivå och sömn.