Lefterow-metoden är en hälsofilosfi utvecklad av Annette Lefterow och bygger på principen att wellness är den kunskap vi alla behöver för att ta hand om vår hälsa och välbefinnande, utifrån den vi är. Metoden bygger på 8 vägar mot wellness och innefattar yoga, pilates, meditation, träning, kost, ayurveda, spa och dans.

För dig som vill jobba med konsultationer och vägleda andra till wellness erbjuder vi ett färdigt koncept. Som wellnessguide by lefterow jobbar du med Lefterow-metoden i egen verksamhet och med utgångspunkt från den digitala hälsoplattformen. 

Bredda ditt utbud och komplettera din kompetens med konceptpass för gruppträning, personlig träning och small group training.

Kontakta oss för mer information