Yoga

Yoga har sitt ursprung i Indien. Ordet yoga betyder ”att föra samman” och kan symbolisera både förening och balans i kropp, tanke och själ. Yoga är mer än träning. Yoga kan beskrivas vara ett tillstånd som uppstår genom regelbundet utövande av pranayama (andningsövningar) och asanas (yoga ställningar). Yoga är en känsla av frihet, fokusering i nuet, välmående, harmoni och kraft.

Din kropp, tanke och själ är en helhet. Enligt skriften Yoga Sutras (ca 400 f Kr) kan vårt sinne liknas vid en apa som okontrollerat hoppar från gren till gren. Genom att utöva yoga kan vi lära oss att disciplinera vår tanke och på så sätt uppnå harmoni och hälsa. Min Power Yoga är en modern utformning av en tusenårig gammal tradition. Power Yoga har utformats ur Ashtanga yoga som är en fysisk yogadisciplin.

Dämpa stress. Bygg styrka. Utöva yoga regelbundet för att bygga styrka, balans och smidighet i kropp, tanke och själ. Under åren har jag fått ta del av många häpnadsväckande resultat av Yoga. Jag hoppas att du ger dig själv chansen att prova yoga och uppleva många positiva resultat du med!